optemister_1.jpg

Mastinläggning hösten 2019

Tisdag         24/9           1800 – 1900

Lördag         28/9           1200 – 1500

Söndag        29/9          1200 – 1500

Tisdag         1/10           1800 – 1900

Lördag         5/10           1200 – 1500

Söndag        6/10           1200 – 1500

Tisdag         8/10            1800 – 1900

Lördag        12/10           1200 – 1500

Söndag       13/10           1200 – 1500

Tisdag         15/10           1800 – 1900

Lördag        19/10           1200 – 1500

Söndag       20/10           1200 – 1500

Tisdag         22/10           1800 – 1900

OBS!!! SISTA DAG för mastinläggning

Tisdag        29 /10         1800 – 1900

Masterna skall vara ”avriggade” , väl inpackade så att vassa delar ej sticker ut.

Samtliga master skall vara märkta med medlemsnummer. Förbered så mycket som möjligt innan Du kör till mastkranen.

Master får ej ligga kvar på mastplan under vintern. Kvarliggande master flyttas på ägarens bekostnad.