sjökort.jpg

 

Arbetsplikt

Varje medlem med hamn eller varvsplats kan utföra en arbetsinsats för klubbens räkning. Med detta menas sådant arbete som behövs för nyanläggning, underhåll, rengöring, administration, projektering mm.

Arbetsplikt för sommar och vinter kan efter särskild överenskommelse med Driften genomföras vid ett och samma tillfälle.

Med arbete för BBK jämställs arbete utfört på Ekskär under ledning av Ekskärs tillsyningsman.

 

Arbetsplikten är normalt förlagd till tisdagskvällar med start kl 17:00. Andra tider efter direkt överenskommelse med Driften eller Arbetsgruppledare. Du som anmält Dig för städning av klubbhuset, hittar städinstruktioner i städskåpet.

Vi har som målsättning att kunna erbjuda Dig möjlighet att boka in Dig på diverse arbeten som behöver utföras. Nedan är exempel på saker som Klubben kan behöva hjälp med. Kontakta Driften så får Du mer information.

 

Varvsplan

städning/kvarter
fylla potthål

röja sly

kontroll båtpallning

kontroll av brickor

kontroll  lampor & el förbrukning

dikesröjning

Ramper
röja sly

klippa gräs


Bryggor
kontroll och åtgärda bultar

kontroll av bommar

ta bort uppstickande skruv/spik

kontroll & åtgärd av grindar

Vatten & El

 

Mastskjul

måla

städa

ny belysning

 

Klubbhus

måla

klippa gräs

rep stolar

städa plattor

renovera fönster

 

Admin
Registervård

Mastplan

städning
reparera mastvagn
fylla gropar

 

Bockgård
städa

röja sly

kolla märkning

 

El/belysning

byta lampor
diverse arbete som kräver el-behörighet

Vatten
diverse arbete som kräver behörighet