peke_edit.jpg

 

December 2016

Kära BBK:are,

Ja, vi är en båtklubb och skall så förbli. I alla fall om jag får tolka Era enkätsvar riktigt. Den i oktober genomförda enkäten besvarades av ungefär hälften av Er. Man säger mig att det är ett bra resultat, men det tycker inte jag. Men jag är mycket nöjd med Er som tagit sig tid att svara på enkäten. Era svar är mycket värdefulla för oss när vi nu skall försöka utveckla klubben och vår verksamhet.

Läs mer: Information december 2016


Glöm inte Dina förtöjningar

Ta bort Dina förtöjningar i samband med upptagningen av Din båt.

Annars riskerar Du att de plockas bort i samband med städdagen.

 

Information från Båtbottentvätten

Båtbottentvätten är stängd för säsongen.


Gör Din arbetsplikt i Klubbhuset

Fr o m den 18 april finns det möjlighet att göra Din arbetsplikt i vårt Klubbhus.

Det vi behöver göra är att städa Klubbhuset 2 gånger i veckan. Anmälan om intresse sker via bokningsmodulen i Bas-K. http://sbu.cloudapp.net/

Vi kommer skapa 2 bokningsmöjligheter i veckan. Måndagar och torsdagar.

Läs mer: Arbetsplikt

 

Förbättra stöldskyddet med DNA-märkning
Klubben sätter upp varningsskyltar om DNA-märkning.

Läs mer: Stöldmärkning