fanditha_edit.jpg

 

Kallelse till årsmöte 2018

Härmed kallas Bosö Båtklubbs medlemmar till årsmöte i klubbhuset

Torsdagen den 25 januari 2018 klockan 19.00.

Läs mer: Årsmötet kallelse


Information från ordföranden

December 2017

Kära BBK:are,

Så är det dags att, så här i vintermörkret, summera det gångna verksamhetsåret.

Read moreInformation december 2017


Gör Din arbetsplikt i Klubbhuset

Fr o m den 18 april finns det möjlighet att göra Din arbetsplikt i vårt Klubbhus.

Det vi behöver göra är att städa Klubbhuset 2 gånger i veckan. Anmälan om intresse sker via bokningsmodulen i Bas-K. http://sbu.cloudapp.net/

Vi kommer skapa 2 bokningsmöjligheter i veckan. Måndagar och torsdagar.

Läs mer: Arbetsplikt


Driftens öppettider
Driftkontoret håller öppet mellan kl 18:00-19:00, på tisdagar där Ni kan ställa frågor om allt som rör Er båt och medlemsskap.

Välkomna