peke_edit.jpg


Viktig information om våra förtöjningar

När Du nu har förtöjt Din båt vid våra bryggor, ber vi Dig se till att ha ordentlig fjädring på tamparna så sliter vi inte på brygga och bommar.

Läs mer: Förtöjning


Referat från Sjösättningsfesten

Sjösättningsfesten 2016 blev en mycket trevlig tillställning där vädrets makter var på vår sida.

Drygt 250 personer kom.

Läs mer: Ref sjösättningfest 2016

 

Ordföranden har ordet

Hej alla BBK:are

Årets höjdpunkt är här för oss båtälskare. Alltså Rustning och Sjösättning av båtarna.

Vårens rustning av båtarna kan kännas betungande, men det är samtidigt ett nöje. För oss i BBK, med vår ambitiösa miljöpolicy är det också en utmaning. Ytterst är vårt miljömål att ” Bosö Båtklubb skall bedriva verksamheten på sådant sätt att minimal miljöpåverkan sker i vatten och på land” (citat ur BBK miljöpolicy). Det känns självklart att vi värnar om den natur och miljö som vårt båtliv så gärna vill nyttja och njuta av. Därför hoppas jag att ni lika lojalt som föregående år respekterar de restriktioner vi infört vad gäller bottenmålning, slipning och högtryckstvätt. Glöm inte heller att samla upp glykolspill när ni provstartar och spolar färskvatten genom båtens kylsystem inför sjösättningen. Hjälpmedel finns att låna av driften.

Läs mer: Information april


Gör Din arbetsplikt i Klubbhuset

Fr o m den 18 april finns det möjlighet att göra Din arbetsplikt i vårt Klubbhus.

Det vi behöver göra är att städa Klubbhuset 2 gånger i veckan. Anmälan om intresse sker via bokningsmodulen i Bas-K. http://sbu.cloudapp.net/

Vi kommer skapa 2 bokningsmöjligheter i veckan. Måndagar och torsdagar.

Läs mer: Arbetsplikt

 

Förbättra stöldskyddet med DNA-märkning
Klubben sätter upp varningsskyltar om DNA-märkning.

Läs mer: Stöldmärkning