Doppingar.jpg

 

Jolleskola 2016

Ett glatt gäng med förväntansfulla ungdomar möttes på bosöbk under 6 timmar fördelat på 2 härliga kvällar.

Läs mer: Jolleskola


Arbetsplikten juni 2016

Efter avslutad arbetsplikt bjöds vi på korv med tillbehör.

Läs mer: arbetsplikt2016


Viktig information om våra förtöjningar

När Du nu har förtöjt Din båt vid våra bryggor, ber vi Dig se till att ha ordentlig fjädring på tamparna så sliter vi inte på brygga och bommar.

Läs mer: Förtöjning


Gör Din arbetsplikt i Klubbhuset

Fr o m den 18 april finns det möjlighet att göra Din arbetsplikt i vårt Klubbhus.

Det vi behöver göra är att städa Klubbhuset 2 gånger i veckan. Anmälan om intresse sker via bokningsmodulen i Bas-K. http://sbu.cloudapp.net/

Vi kommer skapa 2 bokningsmöjligheter i veckan. Måndagar och torsdagar.

Läs mer: Arbetsplikt

 

Förbättra stöldskyddet med DNA-märkning
Klubben sätter upp varningsskyltar om DNA-märkning.

Läs mer: Stöldmärkning