Doppingar.jpg

 

Enkäten båtbottentvätten

Nu är svaren från vår enkätundersökning klara och Du hittar
sammanfattningen av undersökningen HÄR


Ordföranden har ordet, februari 2019

Kära medlemmar,

Det gamla året 2018 satte årsmötet punkt för den 25 januari. Ett 60-tal medlemmar samlades i klubbhuset och kunde konstatera att vi fortfarande har en god ekonomi, att resurserna använts på rätt sätt och att verksamhetsmålen rimligt uppnåtts. Styrelsen fick förtroende att fortsätta enligt föreslagna prioriteringar för 2019: Stöd till medlemmarnas sanering av båt bottnar- Fortsätta arbetet med att förbättra varvsplanen med körväg- Fortsätta utveckla båttvätten. Detta utöver att vi prioriterar en sjö- och torrsättning med säkerhet och kvalitet.


Tillgängligheten till BBK

BBK ökar tillgängligheten för sina medlemmar med ytterligare ett telefonnummer under driftens öppettider, nu kan du ringa både på 08-767 99 86 och 08-767 95 74

 

Gör Din arbetsplikt i Klubbhuset

Fr o m den 18 april finns det möjlighet att göra Din arbetsplikt i vårt Klubbhus.

Det vi behöver göra är att städa Klubbhuset 2 gånger i veckan. Anmälan om intresse sker via bokningsmodulen i Bas-K. http://sbu.cloudapp.net/

Vi kommer skapa 2 bokningsmöjligheter i veckan. Måndagar och torsdagar.

 

Driftens öppettider
Driftkontoret håller öppet mellan kl 18:00-19:00, på helgfria tisdagar där Ni kan ställa frågor om allt som rör Er båt och medlemsskap.
Telefon till driftkontoret  08-767 99 86  samt  08-767 95 74.

Välkomna