Hamn_versikt_sommar_1.jpg

 

Mastskjulen

Mastinläggning hösten 2022

Tisdag             20/9                1700 – 1900

Lördag            24/9                1200 – 1500

Söndag           25/9                1200 – 1500

Tisdag             27/9                1700 – 1900

Lördag            1/10                1200 – 1500

Söndag           2/10                1200 – 1500

Tisdag             4/10                1700 – 1900

Lördag             8/10               1200 – 1500

Söndag            9/10               1200 – 1500

Tisdag            11/10               1700 – 1900

Lördag           15/10               1200 – 1500

Söndag          16/10               1200 – 1500

Tisdag            18/10               1600 – 1900

OBS!!!

SISTA DAG för mastinläggning

Tisdag            25/10              1800 – 1900

Masterna skall vara ”avriggade” , väl inpackade så att vassa delar ej sticker ut.

Samtliga master skall vara märkta med medlemsnummer  

Förbered så mycket som möjligt innan Du kör till mastkranen

Master får ej ligga kvar på mastplan under vintern

Kvarliggande master flyttas på ägarens bekostnad