sjökort.jpg


Det här händer inom klubben den närmsta framtiden

Datum

Aktivitet

Information

21 feb Vaktbokningen öppnar Bokning sker i BAS systemet
  9 mar Klubbkväll Ämne återkommer vi till
24 mar Happy Bosön Klubben bjuder upp till fest
  3 apr Mastskjulet öppnas  Med medlemsnyckel
13 april Vakttjänsten börjar
Du har väl bokat upp Dig för Ditt pass?
  6 maj Sjösättningsfest Klubbhuset, Sjöräddning, Brandkår, lekar, mat
16 maj
Möte för nya medlemmar
Klubbhuset
  8 juni
Städdag Varvsplanen, div områden inom klubben
17 juni
Säsongsstart Ekskär
Sillunch, lekar och hamburgare
26 aug  Ekskärsdagen Kräftor, lekar, mat