Bada_Ekskr_700_200_1.jpg

Under dagen dök närmare10 personer runt bryggorna A, B,C, D och E. Brygga F lämnadestill nästa gång på
grund av att den ligger på 
ett djup 
över 10 meter, personell säkerhet går före allt annat.

gruppnild

RENA MÄLAREN som utförde dykningen var imponerad av hur rent det var i vår Södergarnsvik. Ja ni hörde rätt, de
som sett
så mångaplatser runt oMälardalen var imponerade av vårt miljöarbete

Få saker kunde härledas till vår tid, mycket av det som pockades upvar från 15-20år tillbaka. Det skall vi inte
glömma, vi skall
minnas att vi gör mycket rätt för miljön.Stort tack att vi alla tar ansvarMedialt fick vi mycket tid
i Skärgårdsradion och i veckan
kan ni höra reportaget igen eller så lyssnar ni på bifogad länk från Skärgårdsradion,
Tryck HÄR.

Tidningen Båtliv  (Sid 57) varockså på plats och intervjuade oss. Jag kommer även skicka en skrivelse till Lidingö Stad som
inte var på plats för att
presentervårt fortsatta  miljöarbete.Även Ni kan hjälpa till att spridaklubbens miljöarbete.

Loogna

Glöm aldrig att det är vi som medlemmar som skapar detta goda miljöarbete och jag kan bara framföra ett
stort tack från miljön och från vår fina Södergarnsvik
.
-STORT TACKalla BBK medlemmar.Hej

Robbie Bergqvist medlem 9104 och ordförande