1_Random.jpg


Ordföranden har ordet, februari 2019

Kära medlemmar,

Det gamla året 2018 satte årsmötet punkt för den 25 januari. Ett 60-tal medlemmar samlades i klubbhuset och kunde konstatera att vi fortfarande har en god ekonomi, att resurserna använts på rätt sätt och att verksamhetsmålen rimligt uppnåtts. Styrelsen fick förtroende att fortsätta enligt föreslagna prioriteringar för 2019: Stöd till medlemmarnas sanering av båt bottnar- Fortsätta arbetet med att förbättra varvsplanen med körväg- Fortsätta utveckla båttvätten. Detta utöver att vi prioriterar en sjö- och torrsättning med säkerhet och kvalitet.

December 2018

Kära BBK:are

Hoppas att Ni har det bra i stugvärmen, så här års när vintern borde tagit över men som tvekar, ännu.

 

Information från Ordföranden

Lidingö november 2018

Kära BBKare,

Lidingö i slutet av september 2018

Kära BBK:are,

Ja, så kom den då, hösten. Oundvikligen och trots klimatförändringarna och trots ”het” rikspolitik. Jag måste erkänna att det var första gången som jag ”på riktigt” följde talmansvalet till riksdagen med intresse.

Lidingö september 2018.

Kära BBKare,

Äntligen en sommar för oss som gillar båtlivet.