01Hamnen1_Random.jpg

 
Anvisningar för vaktbokning

  • Bokning sker via inloggning och registrering av vaktpass på klubbens hemsida. bas.batunionen.se 

  • Vaktbokningen kommer vara öppen innan bokningen öppnar och en bit in i vaktperioden. Se informationsmailet som sänds ut inför vakten. Under denna period kommer Du själv kunna boka och ändra Ditt pass. Därefter stänger bokningen och kommer så vara under resten av vaktsäsongen. 

  • Information om vaktbokningen publiceras på hemsidan och via mail.

  • Ett vaktpass skall vara bokat innan bokningen stänger enligt utskicket.
  • Du kan boka max två pass. (Ett pass är kravet om man inte har två båtar eller missat sitt pass föregående år.) Behöver Du boka fler pass än två kontaktar Du driften för hjälp.

  • Efter detta datum finns möjlighet för respektive medlem att byta tid för valt pass förutsatt att annat pass är ledigt. Denna typ av ändring kan göras fram till respektive pass sista bokningsdatum vilket framgår på hemsidan.

  • Vid registrering, bokning och avbokning av pass skickas en bekräftelse automatiskt via E-post till Dig.

  • Som medlem kan Du alltid gå in på hemsidan och kolla datum för Ditt eget pass även om sista bokningsdatum passerat.

  • Övriga pass (lediga eller bokade) visas på hemsidan tills deras sista bokningsdag passerats.

Övriga anvisningar

Om Du har missat ett vaktpass eller har andra frågor är Du välkommen att maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller besöka Driften i klubbhuset tisdagar under driftens ordinarie öppettider alternativt ringa 08-767 99 86 under samma tid.

I vaktskåpet finns en pärm märkt "Genomförande av vaktpass". Pärmen innehåller instruktioner och logglista. På listan anger Du medlemsnummer, namn, tid för passet samt vilket pass Du gått (gäller båda personerna som går vakt) samt antecknar eventuella iakttagelser som behöver vidarebefordras till nästa vakt eller Driften. Pärm och avläsare skall läggas in i vaktskåpet som låses vid passets slut. Du använder Din klubbnyckel för att komma in i vaktskåpet.

Om Du av någon anledning blir ensamvakt, notera detta i vaktboken. Gör också en avläsning i vaktskåpet vid passets början, halvtid och slut.

Vakterna skall vara aktiva under sitt pass. Under sjösättnings/torrsättningsperiod kommer vaktpass finnas så att vakter ronderar bryggor och varvsplan. Kontrollera att grindarna är stängda och släpp inte in obehöriga. Vi har haft få stölder under den tid som vi har haft nattvakt.

Lycka till!

Vaktchefen