Doppingar.jpg

 

Mastskjulen

Mastsjulen är nu öppna och Du kommer in med Din medlemsnyckel.

Viktigt är att Du tömmer alla Din saker från skjulet, då vi efter söndagen
den 27 maj kommer att lägga allt på mastplanen för att slängas.